Liên Hệ Nhôm Tấm Phương Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư PT TM DV Kỹ Thuật Phương Nam

Địa Chỉ: 189 Quốc Lộ 1A, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM
Điện Thoại: 08 3719 7120    Fax: 08 62 56 57 76
Web: www.nhomtam.com.vn         Web: www.nhomphuongnam.vn
Email: nhomtamphuongnam@gmail.com
Hotline: 0933 212 607